Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TuTamTu

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy TuTamTu prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Adriana Bernecka - TuTamTu, ul. Saska 93/5, 03-914 Warszawa, NIP: 113-223-35-69, tel. +48 518 796 766, adres email: biuro@tu-tam.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Kupujący oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Kupujący ma do wyboru formy płatności  Formy płatności.

2. Ceny przesyłek dostępne są po wyborze określonej formy dostawy w Koszyku.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub InPost) lub udostępnia do odbioru przez Kupującego w siedzibie firmy lub Punktach odbioru osobistego w wyznaczonych godzinach.

2. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku gdy Kupujący ma możliwość kontaktu e-mailowego a produkt jest niezgodny z umową, Kupujący powinien wysłać e-mail na adres Sklepu: biuro@tu-tam.pl. E-mail powinien zawierać dane Kupującego (imię i nazwisko oraz adres zwrotny), szczegółową informację o powodach reklamacji produktu i formie rekompensaty (wymiana towaru na nowy lub obniżenie ceny produktu o określoną kwotę lub odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru). W przypadku zwrotu części lub całkowitej ceny dodatkowo należy podać numer konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez Sklep decyzji). Do e-maila należy załączyć wyraźne zdjęcie produktu ukazujące wadę.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego zgłoszonej e-mailem w terminie 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej e-mailem za zasadną, w porozumieniu z Kupującym, Sklep ustala, czy wadliwy towar winien być zwrócony do Sklepu i wymieniony przez Sklep na produkt zgodny z umową, czy też Kupujący może wadliwy towar zatrzymać i dodatkowo otrzymać produkt zgodny z umową.

4. W przypadku gdy Kupujący nie ma możliwości kontaktu e-mailowego a produkt jest niezgodny z umową, Kupujący powinien odesłać do Sklepu, na koszt Kupującego, reklamowany towar wraz z wypełnionym drukiem reklamacji (wzór dostępny jest na stronie UOKiK).  

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego zgłoszonej wraz z odesłaniem produktu w terminie 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.

6. W przypadku zasadnej reklamacji zgłoszonej wraz z odesłaniem produktu Sklep zwraca poniesione przez Klienta koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu.

7. W przypadku reklamacji zgłoszonej e-mailem oraz odesłania wadliwego produktu do Sklepu, gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego produktu koszty dostaw ponosi Sklep.

8. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Kupującego (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie UOKiK

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Kupującego od umowy Sklep zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu;
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego.

3. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Szczegółowe warunki ochrony prywatności dostępne są w zakładce Polityka prywatności i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Wszelkie prawa do rysunków na produktach oraz do samego produktu są zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu wymaga pisemnej zgody autora.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Kupującemu na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.

5. W razie, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl